Hotelový simulátor

Naší hlavní motivací je pomáhat zvyšovat odborné kompetence kolegů pracujících v cestovním ruchu - hospitality a především v hotelnictví, interaktivní a věříme, že i zábavnou formou. V našem oboru je naprosto zásadní kvalita poskytovaných služeb a jejich správné nastavení, jak po obsahové, tak i cenové stránce. Bohužel v samotné praxi neexistuje žádná možnost testovacího provozu, která by nám skutečně dávala potřebnou a relevantní zpětnou vazbu. Zatímco automobilky mohou své vozy plnohodnotně testovat, než je představí veřejnosti a pustí do prodeje, v hotelu tuto možnost nemáme. Můžeme zde sice přespat, zajít si do wellness, nebo ochutnat jídlo v restauraci, ale skutečný provoz nám vždy přinese neočekávané a nové situace.

Nejdražší je učit se, nebo testovat své cenové, obchodní, marketingové, komunikační aj. strategie v konkrétním hotelu na živých, reálných hostech. Proto jsme se rozhodli vyvíjet nové metody, které alespoň částečně simulují realitu hotelového provozu a připraví Vás na nejrůznější situace v bezpečném prostředí, se kterými se pak následně v praxi setkáte.

Řízení hotelu je činnost, která vyžaduje nejen teoretické znalosti, ale rovněž bohatou praxi v oboru. Navíc žádný den není stejný! Získávání praktických zkušeností je velmi často vedeno metodou pokus-omyl. To však může stát hotel nemalé peníze. Zejména při aplikaci správné cenotvorby je třeba respektovat velké množství aspektů, které cenu ovlivňují a správně vyhodnocovat jejich dopad na zájem o Vaše služby.

Kam až mohu zajít, abych zákazníky neodradil? Pokud nabídnu nízkou cenu, získám tím náskok oproti konkurenci a více hostů? Jaké rezervace mám přijmout, a které odmítnout? Na jaký segment hostů se mám zaměřit a proč? Kolik recepčních mít k dispozici, aby stihly odbavit všechny hosty bez dlouhého čekání?

Otázek je mnoho a správná odpověď na ně je obvykle skryta za dlouhodobě nabitými zkušenostmi. 

Sbírejte zkušenosti s hotelovým simulátorem! Případné chyby Vás nebudou bolet tolik jako v reálném provozu! Stejně jako piloti trénují a leteckých simulátorech založených na reálných datech, můžete nyní i Vy řídit hotel na simulátoru a ověřit si dopady jednotlivých rozhodnutí.

Hotelový simulátor vyvíjel tým odborníků z praxe tak, aby co nejlépe odpovídal reálnému provozu. Velmi pečlivě řeší vztahy mezi nabízenými službami, cenou, chováním zákazníků, nákladům na marketing, personál, suroviny atd. Vzhledem k neustálému sběru dat postupně stále vše upřesňujeme a udržujeme aktuální.