Nejpoužívanější zkratky v hotelnictví

Lepší než mít dojmy, je znát správné pojmy!

 

Inspirativní seznam 80+ nejpoužívanějších zkratek a pojmů s vysvětlením zdarma.

 

Objevte nové souvislosti, rozšiřte si znalostní bázi, ať všichni mluvíme stejným jazykem👍.

Každý obor je specifický i tím, jakou terminologii používá, hospitality nevyjímaje. Čím více se posouváme, i v rámci používaných technologií, přibývá nám nových pojmů, termínů a zkratek. Některé jseou ustálené, některé jsou mezinárodní a některé jsou čistě vaše, interní. 

Na základě dlouholetých zkušeností z praxe jsem pro vás před 20+ lety sestavila seznam nejpoužívanějších zkratek, který s kolegy pravidelně aktulizujeme a rozšiřujeme.

Předložený soubor chápejte jako živý materiál, který si libovolně upravte pro potřeby právě vašeho ubytovacího zařízení.

Znalost těchto zkratek vám pomůže pohodlěnji vplout i do světa revenue managementu.