Virtuální realita - virtuální recepce - virtuální hotel

Trénink na reálných hostech se vám může prodražit!

Naší hlavní motivací je pomáhat zvyšovat odborné kompetence kolegů pracujících v cestovním ruchu - hospitality a především v hotelnictví, interaktivní a věříme, že i zábavnou formou. V našem oboru je naprosto zásadní kvalita poskytovaných služeb a jejich správné nastavení, jak po obsahové, tak i cenové stránce. Bohužel v samotné praxi neexistuje žádná možnost testovacího provozu, která by nám skutečně dávala potřebnou a relevantní zpětnou vazbu. Zatímco automobilky mohou své vozy plnohodnotně testovat, než je představí veřejnosti a pustí do prodeje, v hotelu tuto možnost nemáme. Můžeme zde sice přespat, zajít si do wellness, nebo ochutnat jídlo v restauraci, ale skutečný provoz nám vždy přinese neočekávané a nové situace.

Nejdražší je učit se, nebo testovat své cenové, obchodní, marketingové, komunikační aj. strategie v konkrétním hotelu na živých, reálných hostech. Proto jsme se rozhodli vyvíjet nové metody, které alespoň částečně simulují realitu hotelového provozu a připraví Vás na nejrůznější situace v bezpečném prostředí, se kterými se pak následně v praxi setkáte.

Trénink zaměstnanců nemusí nutně probíhat pouze v teoretické rovině. Pro každého je důležité přenést si teoretické znalosti do praxe. Dříve než na hostech je můžete vyzkoušet ve virtuální realitě!

Aktuálně na trh přichází trénink komunikačních dovedností pomocí virtuální reality nejen pro pracovníky recepce, v rámci kterého si recepční vyzkouší a natrénují řešení standardních i nestandardních situací, které se v běžném provozu vyskytují. 

Veškeré kroky můžete zpětně vyhodnotit. Díky technice a metodice zaznamenáte situace, ve kterých se zaměstnanec necítí komfortně a na které se je vhodné se více zaměřit

Nespornou výhodou je, že obě sady VR mohou být plně mobilní!

Virtuální recepci můžete využít jako služby - školení profíky z PHC, nebo si můžete zakoupit vlastní licenci.

Pro více informací pište prosím na Jenckova@PHConcept.cz.