Ananas jako symbol pohostinnosti v novém logu firmy Perfect Hotel Concept s.r.o. (PHC)

Firma Perfect Hotel Concept s.r.o. (PHC) prochází důležitou proměnou a s ní se mění také vizuální komunikační kanály. Od léta 2023 s PHC pracujeme na rebrandingu, a proto do loga zařazujeme ananas jako symbol pohostinnosti.

Ananasy na pozadí a nápis Pohostinnos a růsta a symbol ananasu. Dole logo zlatý ananas na zeleném pozadí a zlatým nápisem Perfect Hotel Concept.
Ananas symoblizuje pohostinnost a růst a Perfect Hotel Concept tento symbol přijímá za svůj.

Proč PHC a ananas jako symbol pohostinnosti?

Perfect Hotel Concept s.r.o. je konzultační společnost podporující hotelová a ubytovací zařízení. Každé zařízení má svá specifika, a proto nelze plošně říci, že když zařízení dělá to či ono, bude úspěšné.

PHC učí, jak

 • dobře vydělávat a prodávat své služby, 
 • uchopit vizi,
 • pracovat s příběhem,
 • udržovat si personál nebo 
 • tvořit spokojené klienty, kteří se rádi vracejí.

Tento koncept přesně odpovídá symbolice ananasu a jeho rozmanitosti v jediném plodu. Byť se dnes o ananasu jako symbolu pohostinnosti vedou diskuze, zda obstojí, má tolik přídavných konotací, že jsme ho po hloubkové úvaze přijali jako symbol vyjádření vize Perfect Hotel Concept s.r.o.

Jen si představte ananas. Máte ho rádi? Je šťavnatý a sladký, není celoročně dostupný, je to něco výjimečného.

Otevírají se dveře, v nich je vidět hotelový pokoj se stolkem, na něm je rozkrojený ananas a okolo slova šťavnatý, exotický, sladký, voňavý.
Stejné kvality jako má ananas přináší každé s láskou vedené ubytovací zařízení.

Každé ubytovací zařízení je výjimečné a láká zákazníky na své skvělé služby a prostory, na to nejlepší, co může hostům poskytnout, stejně tak jako ananas láká svojí šťavnatostí, vůní a exotickou sladkou chutí, které nás minimálně v myšlenkách přenese do relaxačního módu.

Pojďme nyní poodhalit historii ananasu jako symbolu. 

Jaká je historie ananasu jako symbolu?

Indiáni karibských oblastí ananas uctívali a denně využívali, a to jak k jídlu, tak pro výrobu vína, léků nebo jedů z listů a slupek. Např. Tupinambové ananas považovali za symbol plodnosti a hojnosti.

Když do Ameriky začali přijíždět Evropané, brzy pochopili, co ananas pro místní obyvatele znamená a zároveň si je získal svou chutí. Poprvé do Evropy přivezl ananas sám Kryštof Kolumbus v roce 1493. Údajně ananasy objevil růst v trsech v opuštěné karibské vesnici, pravděpodobně na ostrově Guadeloupe.

Ananas mohl poprvé v Evropě ochutnat španělský král Ferdinand, kterého chuť absolutně nadchla. V Evropě nastala lačnost po ananasech a také se hledal způsob, jak ho začít pěstovat v evropských podmínkách a trvalo asi 2 století, než lidé vymysleli skleník vyhovující potřebám ananasu.

Jeden ananas stál v 16. a 17. století v přepočtu na dnešní hodnotu přibližně 190.000,- Kč a logicky se stal výsadou králů a šlechty, jelikož ukazoval jejich bohatství.

Díky tomuto “honu” na ananas se přidala také temná stránka do historie tohoto symbolu. Otrokářství bylo tehdy samozřejmostí pro získávání exotických plodin, a tak s sebou ananas nese i břímě útlaku, jak se zamýšlí např. Michael Krause, asistent Kendall College Hospitality Management & Culinary Arts z National Louis Univerzity. Pravdou je, že v kontextu rozdílnosti prožité historie a zažité kultury pak můžeme najít pozitivní i negativní konotace k téměř jakémukoli symbolu.  

Zajímavé je, že ananas svoji roli sehrál také jako posel míru, když si osadníci britských kolonií potřebovali udržet mír s Britskou korunou. Virginský guvernér v roce 1770 objednal 65 ananasů, které nechal servírovat na svých banketech s britskými obchodníky jako výraz úcty, což pomohlo udržet v té době už velmi napjaté vztahy blížícího se osamostatňování kolonií.

Symbolika ananasu a hospitality odvětví

Jak vidíme, lidé k ananasu přiřadili

 • plodnost,
 • hojnost,
 • útlak,
 • pohostinnost,
 • úctu,
 • mír.

To vše se prolíná také do hospitality sektoru, pro který si přejeme rozkvět, ale který během náročných covidových let zažil útlak formou pandemických aj. opatření.

Nevnímáme tedy ananas jako něco, co by např. podporovalo kulturní nebo rasovou nesnášenlivost, ale naopak jako něco, co přetrvá i přes útlak, i přes nepříjemnosti a také jako něco, co si člověk přirozeně žádá a ke svému životu potřebuje, protože nás to vyživuje a dobíjí, abychom byli v plné energii pro náš běžný život.

Stejné je to s hospitality odvětvím. Láká každého, i když zažívá nepříjemnosti a těžké časy.

Pojďme dál a podívejme se na další rovinu, kterou ananas jako symbol komunikuje.

Ananas a zlatý řez

Věděli jste, že ananas roste ve zlatém řezu? A proč je to důležité pro hospitality odvětví?

Co je ve zlatém řezu, se nám líbí. Zlatý řez ovšem není jen o estetice a pocitu harmonie. Estetika je důsledek funkce a struktury. O funkci a struktuře píší ve své studii neurologové Rafael Tamargo a Jonathan Pindrik, kteří zkoumali lebky člověka a zvířat z hlediska zlatého řezu. Stejně tak, jak známe i proslulý obraz Vitruvian Man od Leonarda da Vinci.

Zlatý řez je v přírodě osvědčená forma, která vytváří funkční struktury. A funkční struktury chceme mít také v hotelových zařízeních.

Na pozadí zralé ananasy, vlevo dole logo PHC smaragdově zelený čtverec se zlatým ananasem. Uprostřed nahoře nápis Zlatý řez je funkčnost a struktura. Vpravo dole Vitruvian Man od Leonarda Da Vinciho.
Zlatý řez je pro přírodu strukturálním vodítkem funkčnosti.

Ananas proto splňuje svojí strukturou Fibonacciho sekvence neboli zlatého řezu onu funkčnost a strukturu, kterou společnost Perfect Hotel Concept s.r.o. pomáhá zařízením svých klientů vkládat do každodenního úspěšného chodu. A všichni moc dobře víme, jaké výzvy každodenní provoz přináší.

Oslím můstkem se od zlatého řezu přesuňme k barvám.

Ananas, barvy a logo pro Perfect Hotel Concept

Barvy hrají důležitou roli nejen v grafickém ztvárnění značky, ale také v každodenním chodu hotelů:

Každá barva vzbuzuje emoce a vyjadřuje určité poselství. Barvy jsou také kulturní záležitostí a přiřazují barvám určité zvyklosti.

Ananas má obvykle zemitě žluto-oranžový povrch, uvnitř je jasně žlutý a má zelenou korunu. Obecně jsou k hospitality sektoru přiřazovány zemité barvy jako je žlutá, zemitě oranžová až načervenalá. Mají symbolizovat například přátelskost, pohostinnost a povzbuzovat chuť k jídlu. Náš ananas sice nemá zelenou korunu, ale má 9 listů. Devítka má různé symboliky, jako například dovršení cyklu, vize, dosahování cílů a nese energii ohně, tedy nejvyššího jangu = proaktivity.

Na žlutavém pozadí 2 anansy, od nich šipky - z dolní zemitě žluté části ananasu ke slovům pohostinnost, přátelskost, chuť k jídlu. Šipky nahoře od zelené "koruny" ke slovům růst, nové začátky. Vlevo dole je logo PHC zelený čtverec se zlatým ananasem a zlatý nápis Perfect Hotel Concept.
Barvy ananasu přirozeně podporují záměry hospitality sektoru.

Pro naše logo jsme vybrali smaragdově zelenou a zlatou barvu.

Zelená barva symbolizuje růst a nové začátky a podle Feng Ren Shui je barvou prvku dřevo. Zakladatelka Perfect Hotel Concept s.r.o. Jiřina Jenčková je ve svém astrotypu dle Feng Ren Shui především Drak, a proto smaragdová barva připomíná toto spojení zakladatelky PHC, která

 • nese nadhled, možnosti a rozlet draka,
 • přináší nové vize a ukazuje nový směr 
 • a zároveň přináší “dřevěnou” expanzivní a kreativní kvalitu celému procesu.

Přináší dřevo pro oheň, který má svítit na cestu a plápolat v každém útulném ubytování. Ať už fyzicky, jako to dříve bývalo zvykem pro dobrý domov, nebo přeneseně, kdy je každá osoba, která je součástí ubytovacího zařízení, zapálená pro svoji činnost.

Toto “dřevo na podpal” přináší také dostatečnou sílu a podporu pro přeměnu toho, co má být přeměněno a pro vznik nového, které se tvoří a transformuje.

Zlatá barva symbolizuje kov, který se rodí v zemi. Nyní prožíváme kovové 12letí. Kov umí vymezit hranice, nastavit pravidla, ale přináší také krásu a detail.

Element kovu symbolizuje zbraně, ale i šperky. A právě jako šperk vnímáme hospitality sektor, kterému Perfect Hotel Concept s. r. o. pomáhá dodávat sebejistotu, profesionalitu, ale i lesk, krásu a důraz na detail.

Pojďme se teď podívat, proč jsme do loga přidali ještě linie naznačující srdce a květ jasmínu.

Srdce a jasmín v logu Perfect Hotel Concept

Srdce je péče a láska, je to také zdraví a všichni v Perfect Hotel Concept si ze srdce přejí, aby bylo každé ubytovací zařízení zdravé, zářilo láskou a lákalo svojí péčí.

Péči o klienty každý vyjadřuje jiným způsobem, stejně tak lásku. A právě tato rozmanitost je obrovsky důležitá a ukazuje, že hoteliéři si nemusí být konkurencí, ale naopak vzájemnou inspirací.

A my jsme tu právě pro hospitalidi, kteří si nejsou konkurencí, ale vzájemnou inspirací.

Na žlutavém pozadí vlevo dole logo PHC zlatý ananas ve smaragdovém čtverci. Obrázku dominuje smaragdový čtverec s naznačeným srdce a jasmínovým květem jako doplňky loga PHC. Od srdce je šipka k textu "srdce přináší rozmanitou péči a lásku". Od jasmínu je šipka k textu "jasmínová vůně přináší pocit luxusu."
Péče a luxus jsou základem, který hospitality sektor přináší.

S luxusní příjemnou jasmínovou vůní, jako dalším symbolem pohostinnosti, se můžeme setkat například i v podobě osvěžujících ručníčků na přivítanou po příjezdu do hotelu, nebo při vstupu do hotelového wellness.

Rozmanitost a péči v logu PHC značí také jasmínový květ, ze kterého vycházejí linie srdce. Jednak je to péče a rozmanitost, kterou chce Perfect Hotel Concept s.r.o. věnovat vám, jednak je to péče a rozmanitost, kterou máte vy, skvělí hoteliéři a se kterou za námi přicházíte.

Jasmín má 5 okvětních lístků stejně jako Feng Ren Shui má 5 prvků: voda, dřevo, oheň, země, kov. Zahrnuje tedy všechny kvality, se kterými se můžeme potkávat, a které vám pomáhá Perfect Hotel Concept s.r.o. rozvíjet.

Mohli bychom pokračovat dále ve zkoumání významu čísla 5, ale pojďme si ukázat, proč jsme jako podkladový tvar zvolili čtverec.

Smaragdový čtverec pod ananasem 

V hospitality odvětví občas zažíváme zdánlivě neřešitelné situace, pro které ovšem musíme najít řešení. Poskytovat ubytování a služby s ním spojené není nutně o přesných postupech, jak se může čtverec jevit, ale o tom, jak se cítíme (nejen jako host, ale také jako poskytovatel) a jaká dokážeme nacházet řešení.

Smaragdový čtverec jako základ loga Perfect Hotel Concept.
Čtverec jako symbol nacházení řešení.

Pokud zabředneme v jednom tématu, máme omezenou schopnost představit si řešení a točíme se v kruzích. Čtverec v tomto případě znamená dovolit si vyjít ze škatulky. Dovolit si přemýšlet jinak. Také najít schopnost přemýšlet jinak nebo si pomoci vnějším pohledem. Čtverec může představovat i určité vymezení “herního hřiště”, abychom si dokázali udržet fokus na svůj cíl.

Perfect Hotel Concept s. r. o. přináší onen čtverec řešení pro vaše vstupní kruhy. Přináší možnosti, přináší neočekávané postupy, které jsou právě pro váš koncept funkční a posouvají ho na další úroveň.

Zarezervujte si s Jiřinou Jenčkovou nezávaznou konzultaci, kde zjistíte, jak vám může Perfect Hotel Concept s.r.o. pomoci.

S láskou k hospitality Vaše PHC.

Multipotenciálka a podporovatelka podnikatelů. Pomáhám vytáhnout vizi každého podnikatele na světlo světa a najít pro ni cestu, kterou se může v lehkosti realizovat. To se děje skrze projekt Žijeme sny, kde jdeme také do praktických záležitostí jako je tvorba designu, webových stránek, psaní textů, nalézání strategických postupů nebo tvorba plánů pro sociální sítě.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *