Debordelizace Tour

Ivo Toman (školitel osobního rozvoje a motivace) se v rámci propagační cesty pro svou knihu Debordelizace hlavy vydal do patnácti měst, mezi nimiž byla ve čtvrtek 18. května i Praha.

Upoutávka na první slide přednášky Debordelizace Tour od Ivo Tomana.
Debordelizace tour 2017

Bouřlivé přivítání Debordelizace

Vyprodaná Lucerna přivítala mistra sebemanipulace bouřlivým potleskem, a pozitivní nálada se nesla celou dvouhodinovou přednáškou. Pozitivní myšlení však Ivo Toman nemá příliš v lásce. Některá díla na toto téma podle něj jen zbytečně dodávají naději ztraceným případům. To se ovšem netýká cílové skupiny Tomanových přednášek a knih, proto i tuto poznámku přijalo publikum s úsměvem.

Klíčovým sdělením celé přednášky bylo, že pokud chceme působit na ostatní, musíme nejprve ovládnout sami sebe. Základem je převzít kontrolu nad trojúhelníkem výkonnosti, na jehož vrcholech jsou sebeúcta, výkonnost a kontrola událostí.

Tyto vrcholy se navzájem ovlivňují a růst jednoho vede k růstu dalších dvou. Nejdůležitějším z nich je kontrola událostí – základem úspěchu je soustředění na to, co můžeme ovlivnit. Stres nad situacemi, které nemůžeme ovlivnit je jen ztrátou času a energie.

Když ovládneme negativní emoce, snáz si uvědomíme, že logická a emoční část mozku nemohou pracovat najednou. Pokud se ocitneme ve stresové (či jinak emočně vypjaté) situaci, je nejlepším řešením zaměstnání mozku matematickou úlohou. 

Debordelizace počítáním

Složitější příklady na odčítání/násobení jsou dostatečným rozptýlením, které vyžaduje soustředění – tím se “vypne” emoční část mozku, a můžeme se dále věnovat konstruktivním myšlenkám.

Za jeden den každému proběhne hlavou 25 tisíc myšlenek. Na jednu myšlenku tak máme jen 1,5 vteřiny – není proto čas, ztrácet čas rozčilováním. Pokud se emoční vypětí týká projektu, na kterém pracujeme, je nejlepším řešením si dopředu stanovit “záchrannou síť,” která nás zachytí v moment, kdy by další postup již překročil tolerovatelnou mez.

Můžeme tak být klidní, protože víme, že se nestane nic, co by nás výrazně poškodilo. Výbornou pomůckou je myšlenková mapa, která na samém začátku projektu znázorní všechny jeho části, a tedy i možná úskalí.

Nic z toho by ale nebylo možné bez sebedisciplíny, kterou Toman definuje jako to, že

dělám co mám dělat, když se to má dělat, ale mně se nechce.

Sebedisciplína je vlastně konkurenční výhodou, která nám pomáhá dosáhnout lepších výsledků. Největším nepřítelem úspěchu je pak lítost. Lítost, ve smyslu pochybností o správnosti vlastního rozhodnutí. Lze je tedy chápat jako dilema, resp. konflikt mezi naším jednáním a našimi hodnotami.

Životní hodnoty jako cesta k debordelizaci

Chceme-li se vydat k úspěchu, prvním krokem je sestavit si vlastních životní hodnoty a jejich důležitost. To se v průběhu života mění podle aktuální situace i věku. V zásadě ovšem všichni myslíme jen na tři věci a poměr mezi tématy se jen mění s věkem:

 • sex,
 • peníze a
 • smrt.

Pokud svá rozhodnutí postavíme na našich hodnotách, nebudeme jich nikdy litovat.

Pokud bychom si však stále nebyli jistí, můžeme si jednoduše hodit korunou. Pokud si po dopadu mince budeme přát ještě jeden pokus, je jasné, co opravdu chceme.

Jak přeprat nepřátele času

Prosadí se pak ti, kteří umí přeprat nepřátele času, a dostanou se do “flow.” Mezi nepřátele času patří

 • vyrušování (lidmi nebo technologiemi – telefon, notifikace, e-maily),
 • odkládání (“Práce kvapná, málo platná.”),
 • změna priorit (přeskakování),
 • čekání na odpověď třetí strany,
 • špatné plánování či
 • opětovná orientace v problému (dostávání “do obrazu”).

Flow je naopak stav maximálního soustředění, kdy nevnímáme své okolí. Nejsnáze se do něj dostáváme, pokud děláme to, co nás baví/na co máme talent. Snáze se do něj dostaneme, pokud

 • si můžeme práci sami organizovat a dodržovat své rituály,
 • si můžeme stanovit těžké, ale zvládnutelné úkoly,
 • budeme v pozitivním stresu (jako před prvním rande),
 • budeme v klidu a optimističtí, budeme pracovat s myšlenkovými mapami a budeme se neustále ptát Proč a Jak.

Dalším způsobem dosažení úspěchu je změna většinových pravidel – najít inovativní postupy, přístupy či technologie. Lze toho docílit například tím, že si sepíšeme to, co nám vadí na oboru, ve kterém chceme uspět, a následně to napravit vlastní prací.

Čas a úsilí

Úspěch však vyžaduje čas a spoustu úsilí. Vyžaduje tedy též řízení energie, resp. agresivity, kterou v sobě všichni přirozeně máme. Někteří z nás (ti neúspěšní) ji směřují na lidi kolem sebe, ostatní ji používají k dosažení svých kariérních cílů.

Nejprve tedy zmanipulujte sebe sama a pak manipulujte ostatními tak, abyste se všichni posunuli dál. Řešte jen to, co můžete ovlivnit, svou agresivitu směřujte raději na věci a buďte lepší než konkurence v tom, co zákazníci ocení. Protože:

Budete-li mířit na Měsíc, možná minete, ale pokud budete mířit na Mars, možná trefíte Měsíc.

Hospitality professional, senior consultant, mentor, coach, lecturer. First czech revenue manager and hotel revenue management popularizator. Happiness WLB business coach and cheerleader. I can guide you to became a leader. I can lead you and remind you your original source, but you have to reconnect yourself.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *