STANOVISKO SOCR A AHR – K NÁVRHU O CENÁCH TAXISLUŽBY

Vážená paní

JUDr. Soňa Thuriová
ředitelka odboru daní, poplatků a cen
Magistrát hlavního města Prahy MHMP

V Praze 10. 7. 2019

Připomínky Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb., hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby.

Vážená paní ředitelko,

níže posíláme Stanovisko Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR k návrhu změn nařízení č. 20/2006 Sb., hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) zásadně nesouhlasí s bodem 2. čl. I návrhu vyhlášky, ve kterém se ruší výjimka pro režim smluvní přepravy, tedy vypuštění textu v § 3, odstavci 1, kdy je dle návrhu vypuštěn text „kromě vozidel poskytujících konkrétní danou přepravu na základě předchozí písemné smlouvy“.
Tuto změnu zásadně odmítáme a považujeme ji za zcela nadbytečnou.
V první řadě se domníváme, že návrh zcela podkopává těžce dosažený konsensus vtělený do v Poslanecké sněmovně právě projednávané vládní novely zákona o silniční dopravě. Vládní novelu považujeme za dobrý kompromis moderní a liberální regulace pro 21. století, která vyřeší již zastaralou legislativní úpravu. Oceňujeme mimo jiné zrušení povinnosti vlastnit taxametr, svítilnu či absolvování dnes již zastaralých zkoušek z místopisu. Princip předem stanovené ceny, která je zákazníkem předem akceptována, se osvědčil a pomáhá konkurenci mezi jednotlivými přepravními platformami. De facto návrat k taxametrům, by znamenal krok zpět a znehodnocení legislativního
úsilí, které stále není u konce.
Za druhé se důrazně ohrazujeme proti obviněním pražských hotelů z předražování cest hotelovými přepravci, na které má údajně toto ustanovení reagovat. Jsou to právě pražští taxikáři a jejich cenová politika, kteří vydobyli hlavnímu městu nechvalně proslulou “reputaci” mezi zahraničními turisty.
Práci magistrátu tak suplují hotely, kterým na kvalitním servisu pro návštěvníky Prahy záleží, služby jejich řidičů jsou naopak zárukou kvalitní služby za předem sjednanou cenu.
U přepravy poskytované na základě písemných smluv je cena zákazníkovi známá předem a ten se může zcela svobodně rozhodnout, zda tuto službu využije či nikoliv. Speciálně u tzv. výše zmiňovaných „hotelových taxi“ je požadován a předpokládán určitý standard služeb, který dané ubytovací zařízení garantuje. A i ze strany hostů je zde předpokládána určitá garance úrovně nabízené služby. Většinou se jedná o určitý typ a vybavení vozu, jazyková vybavenost řidiče a další.
Digitální platformy a nová technologická řešení významným způsobem změnily trh s osobní přepravou na celém světě, Česko nevyjímaje, a jejich ekonomický význam ani rostoucí popularitu mezi spotřebiteli nelze ignorovat a účelově brzdit. Jednoduché používání mobilních aplikací, transparentní online platby a rostoucí dostupnost a širší nabídka přepravních služeb patří mezi hlavní výhody otevřeného trhu. Navíc nástup nových digitálních služeb významným způsobem zlepšil pověst pražských taxislužeb, která brzdila rozvoj cestovního ruchu.

Jsme přesvědčeni, že zpátečnické zpřísňování pravidel v podobě ustanovení 2) tohoto návrhu vyhlášky by bylo krokem zpět a významně by poškodilo nejen celý trh, ale také atraktivitu Prahy pro zahraniční i domácí turisty.

Domníváme se, že by měl být tento paragraf ponechán v původním znění. V případě zájmu jsme připraveni s Vámi o této záležitosti jednat.

Budeme velmi rádi, pokud nás budete informovat o vypořádání těchto připomínek a konečném návrhu.

S pozdravem

Ing. Tomáš Prouza, MBA
Prezident SOCR ČR
Ing. Václav Stárek
Viceprezident SOCR ČR
Prezident AHR ČR

Hospitality professional, senior consultant, mentor, coach, lecturer. First czech revenue manager and hotel revenue management popularizator. Happiness WLB business coach and cheerleader. I can guide you to became a leader. I can lead you and remind you your original source, but you have to reconnect yourself.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *